Om udkast til revideret vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Social- og Indenrigsministeriet har ved mail af 8. november 2016 (sagsnr. 2016-7459) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til revideret vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper (vejledning nr. 8 til serviceloven)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg