Om udkast til lov om ændring af udlændingeloven

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ved mail af 26. oktober 2016 (sagsnr.  2016-7734) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Overførsel af opgaver fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til Flygtningenævnet og Udlændingenævnet m.v.)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg