Om udkast til kgl. anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af visse love om ændring af udleveringsloven

Justitsministeriet har ved mail af 11. december 2015 (sagsnr. 2015-4006-0020) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til kgl. anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af visse love om ændring af udleveringsloven.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg