Om udkast til forslag til lov om udstedelse af legitimationskort.

Social- og Indenrigsministeriet har ved mail af 14. september 2016 (sagsnr. 2016-2453) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om udstedelse af legitimationskort.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg