Om udkast til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning. (1)

Miljø- og Fødevareministeriet et har ved mail af 17. oktober 2016 (sagsnr.  SVANA-100-00003) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg