Om udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

Justitsministeriet har ved mail af 3. november 2016 (sagsnr. 2016-5002-0029) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg