Om udkast til bekendtgørelse om stofindtagelsesrum.

Sundheds- og Ældreministeriet har ved mail af 30. maj 2016 (sagsnr. 1605824) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om stofindtagelsesrum.
 

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg