Om udkast til bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) i Grønland.

Justitsministeriet har ved mail af 26. oktober 2016 (sagsnr.  2016-490-0094) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) i Grønland.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg