Om udkast til ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. og udstedelse af ny knivbekendtgørelse.

Justitsministeriet har ved mail af 3. juni 2016 (sagsnr. 2016-5064-0794) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. og udstedelse af ny knivbekendtgørelse. 

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg