Om over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort (ændring af aldersgrænse for erhvervelse af knallert-kørekort).

Transport- og Bygningsministeriet har ved mail af 16. september 2016 (sagsnr. 2016-4311) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort (ændring af aldersgrænse for erhvervelse af knallert-kørekort).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg