Om forslag til revideret bekendtgørelse om magtanvendelse vedr. godkendelse af særlig sikrede afdelinger.

Social- og Indenrigsministeriet har ved mail af 27. maj 2016 (sagsnr. 2015-6400) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over forslag til revideret bekendtgørelse om magtanvendelse vedr. godkendelse af særlig sikrede afdelinger.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg