Om forslag til Lov om Haagerkonventionen af 2007.

 Social- og Indenrigsministeriet har ved mail af 24. juni 2016 (sagsnr.2016-2480) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til Lov om Haagerkonventionen af 2007.

 

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg