Om forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 6. juli 2016 (sagsnr. 16/4299) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven (Ændrede krav til ejerregistrering,betinget lovliggørelse af kapitalejerlån og præcisering vedrørende iværksætterselskaber).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg