Om forslag til ændring af lov om finansiel virksomhed mv.

Finanstilsynet har ved mail af 12. juli 2016 (sagsnr. 1911-0070) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.c., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI'er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v.) i offentlig høring.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg