Om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn

Trafik- og Byggestyrelsen har ved mail af 30. november 2015 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registrerignspligtigt påhængskøretøj til bil og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.  

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg