Om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 31. oktober 2016 (sagsnr. 2016-731-0071) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg