Om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 7. oktober 2016 (sagsnr.  2016-9681) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg