Om udtalelse over vedtagne familieretlige EU-retsakter, de er omfattet af det danske retsforbehold

Ved mail af 18. december 2014 (sagsnr. 2014-10854) har Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Integration og Sociale Forhold anmodet Dommerforeningen om en udtalelse over vedtagne familieretlige EU-retsakter, der er omfattet af det danske retsforbehold

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg