Om udskydelse af forældelse for fordringer under inddrivelse hos SKAT

Skatetministeriet har ved mail af 29. september 2015 (sagsnr. 15-1455984) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over lovforslag om udskydelse af forældelse for fordringer under inddrivelse hos SKAT.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg