Om udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven m.v.

Ved mail af 16. marts 2015 (sagsnr. 2014-5002-0024) har Justitsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg