Om udkast til bekendtgørelse om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse

Justitsministeriet har ved mail af 8. april 2015 (sagsnr. 2015-949-0510) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet.

Forslaget er af politisk karakter og giver ikke Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg