Om tilbagelevering af kulturgoder

Kulturministeriet har ved mail af 3. juli 2015 (sagsnr. 2013-012304) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v. (Gennemførelse af EU-direktiv m.v.)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg