Om forslag til ændring af lov om Folketinget mv.

Ved mail af 5. januar 2015 (sagsnr. 2014-21487) har Økonomi og Indenrigsministeriet anmodet Dommerforeningen om en udtalelse over forslag til  lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Juniortilforordnede)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg