Om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej

Ved mail af 16. marts 2015 (sagsnr.TS20000-00062) har Trafikstyrelsen anmodet Dommerforeningen om en udtalelse til udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

 Med venlig hilsen

 

 Mikael Sjöberg