Om ændring af udlændingeloven (Opfølgning på den humanitære redegørelse m.m.)

Justitsministeriet har ved mail af 25. marts 2015 (sagsnr. 2014-945-0127) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til et udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Opfølgning på den humanitære redegørelse og kompetenceændring i relation til sager om humanitære opholdstilladelser). 

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg