Om ændring af lov om ophævelse af lov om randzoner

Miljø- og Fødevareministeriet har ved mail af 18. september 2015 (j. nr. 15-0121-000024) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om ophævelse af lov om randzoner

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg