Om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Erhvervsstyrelsen har ved mail af 2. september 2015 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg