Om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven

Skatteministeriet har ved mail af 17. august 2015 anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund m.v. Retssikkerhedspakke I).

Forslaget er af overvejende politisk karakter og giver ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg