Om ædnring af bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter

Ved mail af 19. december 2014 har Erhvervsstyrelsen anmodet Dommerforeningen om en udtalelse til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed (indsendelsesbekendtgørelsen)

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg