Om uskyldsformodningen og retten til at være til stede under retssagen

Justitsministeriet har ved brev af 19. februar 2014 (Sagsnr. 2014-733-0111) anmodet

Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til horing over Kommissionens forslag

til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodningen.

og retten til at være til stede under retssagen i straffesager.

 

Forslaget kan have betydning for centrale dele af retsplejen, men da det er omfattet af det retlige

 

forbehold, giver de ikke på nuværende tidspunkt Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

 

Dette brev sendes kun elektronisk.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg