Om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Justitsministeriet har ved brev af 19. august 2014 (Sagsnr. 2014-961-0022) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum (visumbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen).

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg