Om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Justitsministeriet har ved brev af 24. marts 2014 (Sagsnr. 2012-940-0013) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Dette brev sendes kun elektronisk.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg