Om udkast til bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret

Justitsministeriet har ved brev af 13. juni 2014 (sagsnr. 2014-9300-0010) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til udkast til bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg