Om udkast til bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret

Justitsministeriet har ved brev af 13. juni 2014 (Sagsnr. 2014-9300-0011) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til udkast til bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg