Om udkast til bekendtgørelse om anvendelse af blanketter i forbindelse med syn og skøn

Domstolsstyrelsen har ved brev af 27. oktober 2014 (Sagsnr. 2014-3302-0029-82) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af blanketter i forbindelse med syn og skøn.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg