Om udenlandske myndigheders behandling af oplysninger om kørekort

Justitsministeriet har ved brev af 11. september 2014 (Sagsnr. 2014-809-0047) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til lov om ændring af færdselsloven (Udenlandske myndigheders behandling af oplysninger om kørekort).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg