Om tv-overvågning, lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder m.v.

Justitsministeriet har ved brev af 25. februar 2014 (Sagsnr. 2013-760-0170) anmodet

Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

tv-overvågning, lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, restaurationsloven og

forskellige andre love.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastet ikke giver Dommerforeningen anledning til at

fremkomme med bemærkninger.

Dette brev sendes kun elektronisk.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg