Om straffelovrådets betænkning om samfundtjeneste m.v.

Ved skrivelse af  20.  juni 2014 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til Straffelovrådets betænkning om samfundstjeneste mv.

Straffelovrådet foreslår blandt andet, at adgangen til at idømme en betinget dom uden straffefastsættelse afskaffes. Forslaget skal ifølge Rådet ikke opfattes som en skærpelse af sanktionspraksis. 

Dommerforeningen har drøftet betænkningen på et bestyrelsesmøde.

Byretsdommerne i bestyrelsen bemærker, at sanktionen betinget dom uden straffastsættelse i praksis er almindelig  anvendt over for særligt unge lovovertrædere. Over for disse lovovertrædere vil en betinget dom  med straffastsættelse – selvom det ikke er tilsigtet - virke som en stramning af retspraksis.

I øvrigt giver Straffelovrådets betænkning ikke Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Der henvises til j.nr. 2014-731-0037

Dette svar sendes alene elektronisk.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg