Om skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.

Justitsministeriet har ved brev af 27. august 2014 (Sagsnr. 2013-3181) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg