Om retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.) (Ophævelse af revisionsklausul)

Justitsministeriet har ved brev af 3. marts 2014 (Sagsnr. 2011-740-0032) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.) (Ophævelse af revisionsklausul).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg