Om om planlægning og lov om naturbeskyttelse - etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning i § 3-områder og vejledende bødeniveau

Miljøministeriet har ved brev af  (Sagsnr. NST-400-00087) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring af forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse - etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning i § 3-områder og vejledende bødeniveau.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg