Om om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har ved brev af 16. oktober 2014 (Sagsnr. 2014 - 2092) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke). 

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg