Om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet

Ved brev af 18. august 2014 har Justitsministeriet hørt Dommerforeningen over betænkning nr. 1546 om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet.

Dommerforeningen har behandlet spørgsmålet på et bestyrelsesmøde.

Dommerforeningen finder anledning til at bemærke, at alle syv konventioner allerede i dag er gældende for Danmark, og at Danmark derfor er folkeretligt forpligtet til at overholde konventionerne i praksis og til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med konventionernes bestemmelser. Det er Dommerforeningens opfattelse, at dette efterleves i praksis.

Vurderingen af, om de syv konventioner helt eller delvis skal inkorporeres i dansk ret ved lov, ligger efter Dommerforeningens opfattelse hos den lovgivende magt - regering og Folketing. Det samme gælder for spørgsmålet, om Danmark bør tilslutte sig den individuelle klageadgang til FN's komite om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og FN's Børnekomité, samt spørgsmålet, om Danmarks skal ratificere den 12. tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Dommerforeningen kan derfor tilslutte sig de synspunkter, formanden for udvalget og repræsentanten for Dommerforeningen har anført vedrørende de nævnte spørgsmål.

Der henvises til jr. 2014-629-0450.

Dette svar sendes kun elektronisk.

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg