Om huseftersynsordningen

Justitsministeriet har ved brev af 15. juli 2014 (Sagsnr. 2014-7005-0038) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkast (huseftersynsordningen).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg