Om fremtidsfuldmagter

Justitsministeriet har ved brev af 27. oktober 2014 (Sagsnr. 2014-7720-0009) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om fremtidsfuldmagter.

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg