Om erstatningsansvar (beregningsprincipper)

Justitsministeriet har ved brev af 11. juli 2014 (Sagsnr. 2014-702-0052) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge studerende).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg