Om en række bekendtgørelser, der samler visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber

Justitsministeriet har ved brev af 5. september 2014 (Sagsnr. 2014-760-0326) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til en række bekendtgørelser, der samler visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber.

I den anledning skal jeg meddele, at udkastene ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg