Om bemærkninger til bekendtgørelse om deltagelse i alkolåsordning

Justitsministeriet har ved brev af 12. december 2014 (sagsnr. 2012-84-0120) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om deltagelse i alkolåsordning.

I den anledning skal med meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Mikael Sjöberg