Om arbejdsgruppe for bedre konkurrence mv advokatbranchen

Ved brev af 9. juli af 2014 har Justitsministeriet anmodet om Dommerforeningens eventuelle bemærkninger til kommissoriet for en arbejdsgruppe for bedre konkurrence i og regulering af advokatbranchen.

 

Som det fremgår af kommissoriet, er den eksisterende regulering af området  begrundet med behovet for at sikre borgernes retssikkerhed samt en effektiv og velfungerende sagsgang ved landets domstole.

 

Dommerforeningen er enig i dette synspunkt, der er helt grundlæggende for det danske retssamfund.

 

Såfremt der under udvalgsarbejdet fremkommer forslag, der kan medføre ændringer heri, vil Dommerforeningen gerne inddrages. 

 

Der henvises til jnr. 2014-440-0104.

 

Dette svar sendes kun elektronisk.

 

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg