Om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus)

Justitsministeriet har ved brev af 24. oktober 2014 (Sagsnr. 2014-941-0040) anmodet Dommerforeningen om eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse personer samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.).

I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger.

Med venlig hilsen

 

Mikael Sjöberg